Glacialrelikter i Ivösjön 2020

Provfisket 2020

Reduktionsfiske Axeltorpsviken

Rapport Projekt – Hotet mot groddjur från chytridsvampen

Provfisket 2019

Provfisket 2018

Notfiske i Ivösjön och Levrasjön – Johan Wagnström 20180321

Fladdermusinventering Juni 2017 – Christer Neideman/Gösta Peper

Klagstorps Fiskeriskola 2017 – Brodde Almer

Min fiskfångst i Ivösjön 2017 – Brodde Almer

Provfiske 2017

Blosa Nöss – Fisksumpen 1979-80 Brodde Almer

Norsen i Ivösjön – Brodde Almer

Provfiske 2016

På jakt efter Nissöga 2016

Norsen och siklöjan i Ivösjön

Bred binnimkemask hos abborre i Ivösjön 2016

Fladdermusinventering Maj 2016 (Christer Neideman/Gösta Peper)

Ivösjöns fiskebestånd 2003 2007 2012 /a>

Bekämpning av binnikemasken (Brodde Almer 1974 pdf 8 MB)

Fiskar i Ivösjöns centrala djupområde (Brodde Almer, 1978)

Inventering av nissöga 2001

Fångade arter 2003/2004

Abborre storlek 2003-2005

Mört storlek 2003-2005

Jämförelse Ivösjön-Skåne-Sverige

Provfisket 2005 (Brodde Almer)

Provfisket 2005, utvärdering

Gässens fosforpåverkan på sjöarna i Bromölla-Kristianstad

Ishavsrelikter i Ivösjön, examensarbete (på engelska)

Bottenfaunan i Ivösjön, undersökning 2008

Zooplankton i Ivösjön, delrapport (på norska)

Fåglar i och vid Ivösjön

Provfiske 2003-2009 (utdrag ur verksamhetsberättelsen)

Fiskgjusen Hugos fiske april 2009

Bred binnikemask hos abborre i Ivösjön 1963-2008 (Brodde Almer)

Sötvattensnäckor i skånska vatten (länsstyrelserapport)

Konsekvensbeskrivning återintroduktion av Mal Ivösjön slutversion 31 januari 2013

Holjeån 2012 slutredovisning FFU

Fladdersmöss vid Ivösjön – rapport framtagen av Christer Neideman

Fynd av trollsländor 2009-2015

Fladdermöss Skåne

Siklöjan 2015 – Brodde Almer

Malen en storväxt fiskevårdare – Brodde Almer