DATUMAKTIVITETVAR
2021-11-09HöstmöteHumletorken kl 18.30
2021-11-29AU-möteBr. Kommunhus
kl. 9.00 – 12.00
2022-01-11 AU-möte Br. Kommunhus
kl. 9.00 – 12.00
2022-03-08 AU-möte Br. Kommunhus
kl. 9.00 – 12.00
2022-05-17VårmötePlats kommer – kl 18.30