Verksamhetsområde
Ivösjökommittén jobbar inom ett antal olika arbetsområden och klickar man på olika valen till vänster följer en beskrivning av de olika områdena.
Kontakt om du vill veta mer om Ivösjökommittén och dess verksamhet:

Catarina Welin         Tel: 0456-822122              Epost: catarina.welin@bromolla.se