Trålfiske

För att minska mängden "vitfisk" och stabilisera Ivösjön som en klarvattensjö bör man undersöka möjligheten att fiska upp stora mängder vitfisk med trål, så som man gjort bland annat i Finjasjön i Skåne.

Förslaget väcktes på Ivösjökommitténs möte på Humletorkan 27 maj 2004. Kommittén uppdrog åt arbetsgruppen att utreda förslaget och återkomma med en kostnadsbild.

Aktuellt:

  • På Ivösjökommitténs möte i november 2005 redovisades de kontakter som tagits med Rickard Aagren i Hässleholm om eventuella möjligheter att tråla efter vitfisk i Ivösjön på samma sätt som utförts i t.ex. Ringsjön och Finjasjön. Rickard Aagren medverkade på arbetsgruppens möte i september. De uppgifter som framkommit visar på att sådan trålning inte lämpar sig för Ivösjön. Förhållandet vitfisk/rovfisk är förhållandevis bra. Inne i vikarna kan det vara annorlunda, men där är riskabelt att tråla utan bra djupkartor. I Levrasjön kan man inte tråla på grund av kransalgerna. Det goda siktdjupet och de låga fosforhalterna i Ivösjön visar också att behovet av trålning är tveksam. Slutligen skulle kostnaden bli mycket stor, troligen miljonbelopp. Oppmannasjön kanske är mer intressant, men det är i så fall en fråga för fiskevårdsföreningen där.
  • Kommittén beslutade att tills vidare inte rekommendera någon trålning i Ivösjön.
Kontakt om du vill veta mer om Ivösjökommittén och dess verksamhet:

Catarina Welin         Tel: 0456-822122              Epost: catarina.welin@bromolla.se