Ivösjökommittén
Ivösjökommittén är en rådgivande och icke-beslutande församling som eftersträvar konsensus, samtidigt som ansvar och eventuella intressekonflikter klargörs.
Ordförandeskapet är årsvis rullande mellan de berörda kommunerna.
Kommittén sammanträder ett par gånger per år under ledning av respektive kommunstyrelse.
En särskild arbetsgrupp utför det löpande arbetet mellan kommitténs möten.


Kommitténs syfte är att
 • Initiera och samordna åtgärder för att bevara och utveckla Ivösjöns ekologiska värden
 • Främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön
 • Utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter, användare och intressenter
Informationsblad - vad är och gör Ivösjökommiten.
 
Medlemmar i arbetsgruppen
 • Ulrika Tollgren Kristianstads kommun (Ordf)
 • Catarina Welin, Bromölla Kommun (Sekr)
 • Ulrika Hedlund, Kristianstads Kommun
 • Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne län
 • Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening
 • Håkan Andersson, LRF Näsum
 • Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens natur/Trolle Ljungby AB
 • Sam Skällberg, Naturskyddsföreningen
 • Håkan Andersson, LRF Näsum

 

 

Kontakt om du vill veta mer om Ivösjökommittén och dess verksamhet:

Catarina Welin         Tel: 0456-822122              Epost: catarina.welin@bromolla.se