-
Välkommen till Ivösjökommitténs hemsida!

Här har vi samlat information om vår verksamhet och lägger löpande ut material från genomförda mätningar och rapporter.
Ta gärna del av detta och kontakta oss om ni har några frågor.

Informationsblad - vad är och gör Ivösjökommiten

Kort om Ivösjön

 • Skånes största sjö – 54,2 km²
   
 • Skånes djupaste sjö – 50 m

 • Oligo-mesotrof – ganska näringsfattig, varken övergödd eller försurad, stort siktdjup 

 • Sällsynta fiskarter och glaciala relikter
 • Natura 2000-område, riksintresse för naturvård, fiskevatten enligt EU:s direktiv 

 • Fritidsfiske, båtliv, bad, vattenuttag, stor naturskönhet

Tidningsartiklar

* 10 ÅR *
2003-2013

Jubileumsskrift

hamn3.jpg (28949 bytes)

Senaste nytt

Möten

 • Vårmöte den 22 Mars 2017
  Se minnesanteckningar här
   
 • Höstmöte den 30 Nov 2016
  Se minnesantecknningar här

Verksamhetsområden

 • Djurliv 
 • Växtliv 
 • Vattenkemi
Alla kartor är copyright
©
Stadsbyggnadskontoret Kristianstad


Webredaktör
Sidan uppdaterad   2017-06-19
Kontakt om du vill veta mer om Ivösjökommittén och dess verksamhet:

Catarina Welin         Tel: 0456-822122              Epost: catarina.welin@bromolla.se